ALTRES SERVEIS

Altres serveis

PROTECCIONS DE SEGURETAT

TEVIMA instal·la en les màquines sistemes de seguretat, com poden ser carenats, pantalles de protecció, pulsadors de parada, …..  complint les directives del Reial Decret 1215/1997.

Aplicant els requisists d'aquesta norma, es garanteixen les mesures de seguretat obligatòries que han d'acomplir les màquines.

TEVIMA fa un estudi dels sistemes de seguretat obligatoris que han de reunir les seves màquines, i un cop instal·lats, s'entrega al client un Certificat validat per un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Professionals acreditat i alhora validat i segellat pel Col·legi d'Enginyers.


VERIFICACIONS LÀSER

Tevima ofereix el servei de verificació de màquines mitjançant l'interferòmetre làser ML10. Es tracta d'un làser HeNe de freqüència única que treballa segons els principis de "interferometria".

Les dades obtingudes es presenten en un detallat informe i poden ser analitzades segons les normes: ISO 230-2, VDI2617, ASME B5.54, JIS-B6330, ASME B89, GB-10931-89, VDI 3441.

Les verificacions que es realitzen són les següents:

Mesura lineal: és la forma de mesura més comuna realitzada amb un làser. El sistema làser mesura la repetició i la precisió de posicionat lineal comparant la posició que ofereix el CNC amb la posició real mesurada pel sistema làser.

Mesura angular: el sistema làser mesura la precisió angular i la repetició en les posicions dels objectius al llarg de l'eix de desplaçament de la màquina.

Mesura rectitud: el sistema làser mesura la precisió de rectitud i la repetició en les posicions dels objectius a llarg de l'eix de desplaçament de la màquina. Aquesta verificació s'ha de realitzar en els dos plans (vertical i horitzontal).

Mesura del pla: el sistema làser mesura el pla d'una superfície i determina els punts conflictius en tot el pla. Aquesta medició serveix per taules de verificació que necessiten ser comprovades amb una periodicitat fixa


MANTENIMENT PREVENTIU

Des de TEVIMA aconsellem als nostres clients realitzar almenys un cop l'any un manteniment preventiu de les seves màquines per tal d'evitar possibles problemes i averies, afectant en la majoria de casos a la producció.

Gràcies a aquesta mesura, s'aconsegueix un estalvi econòmic important en matèria de recanvis, reparacions, i el més important, evitar aturades de producció.