RETROFITTING

Fresadora Zayer Mod.4000 BF3

Revisió general de la part elèctrica i mecànica:

  • Instal·lació d'un nou Control Numèric FAGOR 8055
  • Modificació de l'armari elèctric
  • Substitució dels motors dels tres eixos, X, Y, Z per motors nous equivalents
  • Substitució dels reguladors dels motors dels eixos
  • Revisió de la part hidràulica del compensador
  • Revisió i comprovació del joc dels tres eixos lineals
  • Comprovació del sistema d'engràs de les guies i estat dels neteja guies.