RETROFITTING

Fresadora Metba Mod.MB1

Retrofitting mecànic /elèctric, que consisteix en:

  • Desmuntar grups
  • Recuperar verificacions ortogonals
  •  Ajustar husillos i rosques
  • Ajustar cunyes dels tres moviments
  • Canviar volants trencats
  • Muntar caputxó protector en el capçal
  • Muntar fuelles en els tres moviments
  • Muntar placa selector de velocitats
  • Canvi d'encoders lineals
  • Nou visualitzador FAGOR