RETROFITTING

Rectificadora KAPP d'eixos estriats

Rectificadora KAPP, fabricada el 1974, pel rectificat exterior d'eixos estriats.

Transformació de la màquina i substitució dels moviments dels eixos per servomotors i controlats pel control SIEMENS  840-D.

Recuperació de les verificacions ortogonals segons fulls de verificacions KAPP.

Màquina pintada d'acord als colors elegits pel client.

Voltatge: 400 v/ 3PH/ 50 Hz